Wat te zien?

De Panne staat vooral bekend om haar onmetelijke duinreservaten, haar brede strand en de immer gezellige drukte.

De Zwartenhoek

Dit domein in Adinkerke tegen de Franse grens, werd aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap met het oog op een latere verbinding van het Vlaams Natuurreservaat De Westhoek met de oude duinen van Cabour. De weides op de duin-polder-overgang worden begraasd door pony's en er loopt een wandelpad en ruiterpad rondom de grote vijver (voorheen zandwinningsput). Het gebied wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Garzebekeveld en Vijvers Markey

Het Garzebekeveld is de uitloper van de oude duinengordel van Cabour. Een groot deel werd bebouwd, maar gelukkig bleef er nog een aantal hectare landbouwgrond over. Dit gebied werd onlangs aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap. De humuslaag werd van de akkers afgeschept om de typische vegetatie van weleer terug een kans te geven. Drinkpoelen werden opnieuw uitgegraven en grazers onderhouden het terrein. Op de terugweg rijden we langs de weides van het Garzebekeveld. De vijvers Markey maken ook deel uit van het Garzebekeveld. Deze zandwinningsputten werden recentelijk aangekocht door de provincie West-Vlaanderen om het in erfpacht te geven aan de gemeente. In 2006 werd het domein heringericht tot een mooi recreatief natuurpark, ook toegankelijk voor rolstoelen. U kunt hier gerust picknicken, of met de kinderen eventjes gaan ravotten aan het speelplein (links van de ingang, op ’t einde van de straat).

De Dumontwijk

De architecturaal interessante en geklasseerde Dumontwijk refereert naar de typische Cottagestijl maar bevat ook een kenmerkend regionaal karakter met de baksteenarchitectuur. De wijk geeft een indruk van het verblijfstoerisme in de 19e – 20e eeuw. Vanaf het midden van de 19de eeuw vinden de eerste toeristen hun weg naar De Panne. Rond 1892 realiseert de Franse aannemer Arthur Bonzel de huidige Zeelaan. De weg omzeilt in een sierlijke bocht de Kykhillduin. Het zijn deze duinen achter de Zeelaan die onder leiding van Albert Dumont verkaveld en bebouwd worden, met respect voor het natuurlijke duinreliëf. Sinds 1995 is de Dumontwijk beschermd als stadsgezicht. Een charmante wijk, waar men even kan verpozen weg van de drukte van de badplaats.

Meer informatie nodig over De Panne? Contacteer ons

Bel ons

+32(0)474 32 91 21

Stuur ons een mailtje

info@espritdemer.be

Kom eens langs

Visserslaan 10 - 8660 De Panne